bpost zal vanaf 1 januari 2023 tarieven verhogen met gemiddeld 14,96%, voor bepaalde producten uit het zogenaamde kleingebruikerspakket, zijnde zowel nationale als internationale standaardbrieven en -pakjes voor particulieren en kleine professionelen.

Zo stijgt de prijs van een non-prior postzegel met 16,8% terwijl de prior postzegel met +14,8% stijgt ten opzichte van 2022.

Het BIPT bevestigt, na analyse, dat deze verhogingen in overeenstemming zijn met de toepasselijke  postwetgeving dewelke prijsstijgingen toelaten tot bijna 30%.

Naar boven