Ten behoeve van alle betrokken partijen heeft het BIPT een document gemaakt dat de belangrijkste wettelijke verplichtingen samenvat die van toepassing zijn op de audiovisuele mediadiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het document is gebaseerd op de wet van 5 mei 2017 betreffende de audiovisuele mediadiensten in Brussel.

Dit document is louter informatief bedoeld en mag niet worden beschouwd als een bindend standpunt of als een interpretatie van de wet door het BIPT.

Voor eventuele vragen over de regulering van audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad kunt u terecht bij het BIPT.

Naar boven