De onderhavige opdracht (openbare procedure met Europese bekendmaking) betreft de uitrol van een TDOA “mesh” netwerk in de haven van Antwerpen.

De offertes moeten uiterlijk op 25 mei 2023 om 10u00 in het bezit zijn van de aanbestedende overheid.

De elektronische offertes moeten worden opgestuurd via de website Public Procurement.

Naar boven