Citymesh richtte een vraag tot het BIPT om de gemeente Kortrijk toe te voegen aan de huidige vergunning. De toevoeging van Kortrijk beperkt de mogelijkheden voor een potentiële andere kandidaat en kan dus niet worden aanvaard zonder een nieuwe toewijzingsprocedure.

Antwoordtermijn: tot 14 juni 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B7“)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 22 68 818.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven