Citymesh richtte een vraag tot het BIPT om de gemeente Zaventem toe te voegen aan de huidige vergunning. De toevoeging van Zaventem beperkt de mogelijkheden voor een potentiële andere kandidaat en kan dus niet worden aanvaard zonder een nieuwe toewijzingsprocedure.

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN 

Antwoordtermijn: tot 9 december 2019 

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be 

Onderwerp: «Consult-2019-D7» 

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur (02 226 88 18) 

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. 

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken dat u vindt op de volgende webpagina: https://www.bipt.be/public/files/nl/21126/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt.pdf   

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.

Naar boven