Het verslag van het BIPT over de ontwikkeling van de universele dienstverlening op telecommunicatiegebied streeft een tweevoudig doel na. Enerzijds wordt daarin het resultaat voorgesteld van de controle door het Instituut op de correcte uitvoering van de universeledienstverplichtingen door de aanbieder gedurende een beschouwd jaar. Anderzijds voldoet het aan de verplichting van het Instituut om aan de minister verslag uit te brengen over mogelijke aanpassingen aan de universeledienstverplichtingen, zoals voorgeschreven wordt door artikel 103, tweede lid, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Naar boven