In het eerste deel van het verslag over de universele dienst preciseert het BIPT de lijst van de diensten die in 2004 deel uitmaakten van de universele dienst in België. Het eerste deel beschrijft tevens met behulp van statistieken de grote tendensen die waarneembaar zijn op de markt van goederen en diensten die direct of indirect betrokken zijn bij die universeledienstverplichtingen. Het tweede deel beschrijft de manier waarop Belgacom tijdens het jaar 2004 zijn universeledienstverplichtingen heeft vervuld. Het derde deel bestaat uit een verslag aan de minister, zowel over de aanpassingen van de technische voorwaarden voor de vervulling van de huidige universeledienstverplichtingen als over de andere diensten die in de universele dienst zouden kunnen worden opgenomen.

Naar boven