Ontwerpbesluit van 17 juni 2010 betreffende de WBA VDSL2-profielen op basis van VDSL2 17MHz

Naar boven