Op 1 februari 2019 bezorgde Proximus het BIPT een referentieaanbod betreffende IP-interconnectie, ook “PRIO” genoemd.

Het BIPT organiseerde een voorafgaande raadpleging van het referentieaanbod van 20 februari 2019 tot 13 maart 2019.

Dit besluit beoogt het referentieaanbod dat Proximus heeft voorgelegd te evalueren en wijzigingen te formuleren die het BIPT nodig acht, in overeenstemming met de doelstellingen van het regelgevend kader.

De reacties op de raadpleging worden verwacht ten laatste op 30 september 2019 op het e-mailadres consultation.sg@ibpt.be, met vermelding van de referentie “CONSULT-2019-D3” in het onderwerp.

De reacties moeten duidelijk alle vertrouwelijke elementen aanduiden. Het BIPT vraagt ook dat commentaren aan de paragrafen en/of delen refereren waarop ze betrekking hebben.

Contactpersoon: Christophe.Vermeulen@ibpt.be.

Naar boven