In dit ontwerpbesluit wordt de analyse van het referentieaanbod van Proximus voor bitstreamtoegang tot het glasvezel aansluitnetwerk voorgelegd voor publieke consultatie. Een nieuwe versie van het referentieaanbod zal worden doorgestuurd naar de begunstigde operatoren.

Werkwijze om reacties op dit document door te sturen : mail naar consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2019-D1).

Antwoordtermijn: tot 16 augustus 2019.

Aanspreekpunt: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96).

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres. Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven