Werkwijze om reacties op dit document door te sturen
Antwoordtermijn: tot 1 oktober 2011
Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (02 226 88 11)
Antwoordadres per e-mail: michael.vandroogenbroek@bipt.be
Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden.
Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
Deze raadpleging heeft plaats overeenkomstig artikel 140 van de wet van 13 juni 2005.

Naar boven