In dit ontwerpbesluit worden de WACC-waarden voor vaste en mobiele operatoren voorgelegd voor publieke consultatie.

Werkwijze om reacties op dit document door te sturen : Mail naar: consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2018-C4).

Antwoordtermijn: tot 15 oktober 2018 tot 22 oktober.

Aanspreekpunt: Maarten Josson (02 226 89 47)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres. Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven