In dit ontwerpbesluit worden de herziening van de SLA’s en de compensatieberekening binnen de BRUO, Bitstream xDSL en Bitstream Fiber GPON referentieaanbiedingen van Proximus voorgelegd voor publieke consultatie.

Werkwijze om reacties op dit document door te sturen : per email (referentie: CONSULT-2021-C8). 

Antwoordtermijn: tot 1 oktober 2021.

Aanspreekpunten: Peter Vuchelen, Benoit Latré & Bram Neeskens.

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.

Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.

Naar boven