Werkwijze om reacties op dit document door te sturen
Antwoordtermijn: 26 oktober 2011
Contactpersoon: Gino Ducheyne, eerste ingenieur-adviseur (02 226 88 18)
Antwoordadres per e-mail: gino.ducheyne@bipt.be
Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden.
Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven