Een margin squeeze (ook "wurgprijzen" of "price squeeze" genoemd) kan zich voordoen wanneer een verticaal geïntegreerde onderneming tussen de prijs van haar wholesalediensten en de prijs van haar retaildiensten een verschil vastlegt dat onvoldoende is om de kosten, die specifiek zijn voor de retailmarkt, te dekken.

In 2007 heeft het BIPT richtsnoeren aangenomen in verband met de beoordeling van margin squeezes. Het BIPT wenst nu nieuwe richtsnoeren aan te nemen in het licht van de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan in dit domein.

Met dit doel is het BIPT op 4 december 2015 overgegaan tot een consultatie betreffende een ontwerp van nieuwe richtsnoeren alsook twee bijbehorende rekenmodellen in Excel formaat, die werden ontwikkeld voor het opsporen van eventuele margin squeeze voor retaildiensten aan particuliere klanten en kleine zakelijke gebruikers op basis van BROBA en WBA VDSL2 (shared VLAN) alsook Multicast.

Thans gaan wij over tot een tweede consultatieronde, die betrekking heeft op het rekenmodel dat specifiek werd ontwikkeld voor retaildiensten die verstrekt worden op basis van kabeltoegang.

Volgende stukken maken het voorwerp uit van deze consultatie: Een rekenmodel in Excel formaat, dat werd ontwikkeld voor het opsporen van eventuele margin squeeze praktijken bij de operatoren met een sterke machtspositie.

De versie die voorligt behelst het rekenmodel voor retaildiensten op basis van kabeltoegang.

Er wordt ook voorzien in een handleiding.

Antwoordtermijn: tot 15 april 2016
Antwoordadres: consultation.sg@bipt.be
Ref. : CONSULT-2016-A5
Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem, Adviseur (02 226 89 40)

Naar boven