Het ontwerpbesluit van 16 mei 2007 heeft tot doel het besluit van de Raad in zijn hoedanigheid van beheerder van het fonds voor de universele dienst inzake sociale tarieven van 30 oktober 2006 in te trekken. Dat besluit bepaalde de methode voor de berekening van de compensaties die in het kader van dat fonds tussen operatoren van toepassing waren, overeenkomstig artikel 74 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en het koninklijk besluit ter uitvoering ervan van 20 juli 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het sociale element van de universele dienst inzake elektronische communicatie, teksten die allebei gewijzigd zijn door de wet van 25 april 2007.

Naar boven