Deze raadpleging heeft betrekking op de verdeling van het spectrum in de 900 MHz-band tussen 27 november 2015 en 15 maart 2021.

Krachtens punt 9.6 van het besluit van 15 december 2014 dienden Belgacom en Mobistar aan het BIPT een plan voor te leggen inzake de nieuwe roll-out van de 900 MHz-band met de tussenstappen. De spectrumverdeling die voorgesteld is door de operatoren verschilt echter van die welke is vastgelegd in het besluit van 15 december 2014.

Naar boven