Citymesh diende een aanvraag in om de toegewezen band op de Noordzee van 40 MHz (3430-3450 MHz en 3530-3550 MHz) uit te breiden tot 100 MHz aaneensluitend spectrum (de band 3410-3510MHz).

Hoe kunt u reageren op dit document:

  • Antwoordtermijn: tot 16 september 2020;
  • Enkel via e-mail
  • Onderwerp: “Consult-2020-D3”;
  • Aanspreekpunt: Gino Ducheyn (02 226 88 18);
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden;
  • De commentaren moeten verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarover ze gaan;
  • Het formulier dat als voorpagina dient bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging moet worden gebruikt en de eventuele vertrouwelijke elementen moeten duidelijk worden aangegeven.

Naar boven