Het besluit betreft de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de frequentieband van 3400-3800 MHz te vermijden.

Antwoordtermijn: tot 26 juli 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-C1“)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, 02 226 88 11.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven