De sterke tariefstijgingen van postale producten voor kleine gebruikers worden al sinds 2018 aangekaart door het BIPT.

In een internationale vergelijkende studie die vandaag gepubliceerd wordt, tracht het BIPT de hoge Belgische tarieven te objectiveren rekening houdend met landenspecifieke omstandigheden.

Desondanks valt de prijszetting van de Belgische prior-zegel significant hoger uit dan de modellen voorspellen.

Naar boven