Om te garanderen dat het aanbod van de universele postdienst (UPD) optimaal aansluit op de vraag naar de postale diensten heeft het BIPT een onderzoek uitgeschreven naar de behoeften, voorkeuren en betalingsbereidheid van de gebruikers van de UPD. De methodologie van het onderzoek is gebaseerd op de RAND-studie ‘Study on Appropriate Methodologies to Better Measure Consumer Preferences for Postal Services’ van 2011.

Na een algemene bevraging omtrent postdiensten, werden, via de conjoint analyse-methode, diverse scenario’s aangaande universele postale diensten voorgelegd aan de respondenten. Aan de hand hiervan zijn de voorkeuren, behoeften en betalingsbereidheid in kaart gebracht. Deze opdracht past in het kader van artikel 133, 1°, van de wet van 21 maart 1991.

Naar boven