Het Instituut publiceert hierbij de studie “Study regarding the value of spectrum for mobile public systems” van Analysys Mason. Deze studie werd aangevat in september 2015. Het rapport van Analysys Mason bevat aanbevelingen voor de frequentiebanden die voor publieke mobiele diensten gebruikt worden in verband met het toewijzingsmechanisme, specifieke opties bij de toewijzing en de waarde van het spectrum.

Naar boven