Deze mededeling geeft de resultaten weer van de raadpleging van 16/1/2014 betreffende de evolutie van de tariefsimulator en de acties die door het Instituut tijdens de volgende maanden zullen ondernomen worden om dit systeem te verbeteren.

Naar boven