In dit verslag geeft het BIPT een samenvatting van controle die het in 2015 voerde betreffende de transparantie die moet gegeven worden op de websites van de operatoren over de gevolgen die maatregelen van verkeersbeheer kunnen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening aan de eindgebruikers. Het verslag besteedt ook aandacht aan de verhouding tussen de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en de Verordening (EU) 2015/2120 die op 30 april 2016 in werking treedt om, onder meer, een open-internettoegang te bewerkstelligen en de acties die het BIPT desbetreffend nog verwacht en plant.

Naar boven