Deze mededeling betreft de publicatie van een verklaring van overeenstemming van de analytische boekhouding van bpost, conform artikel 11 van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991. Het BIPT is nagegaan of de opdracht die werd toegekend aan het College van Commissarissen conform de voorschriften van het BIPT van 30 mei 2007 was. De opmerkingen en conclusies van het College van Commissarissen worden samengevat in deze mededeling. 

Naar boven