Het BIPT is door de wetgever belast met de controle op de naleving van verschillende verplichtingen opgelegd aan bpost. Binnen dit optiek is er in mei 2018 een controle gebeurd op een selectie van Diensten van Algemeen Economisch Belang waarvoor bpost een vergoeding krijgt in het kader van het 6de beheerscontract tussen de Belgische Staat en bpost. Het BIPT heeft 20% van alle postkantoren en postpunten gecontroleerd.

Naar boven