Deze mededeling legt het principe vast volgens welk "het herkenningsteken aan de hand waarvan de aanbieder van de postdiensten die de zending heeft behandeld, kan worden geïdentificeerd" in toepassing van artikel 148bis, § 2, 4e streepje, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, dat teken is van de dienstenaanbieder die de zending aanvankelijk ten laste heeft genomen.

Naar boven