Deze mededeling herinnert aan de wettelijke verplichting om een ministeriële machtiging te verkrijgen voor veiligheidsdoeleinden voor de uitrol van 5G alsook aan de relevante termijnen voor de aanvrager, en geeft aan hoe een aanvraag in te dienen bij het BIPT. 

Bijlagen

Naar boven