Artikel 5 van de Europese Postrichtlijn stipuleert dat de universele dienstverlening dient te evolueren ‘[…] overeenkomstig de technische, economische en sociale ontwikkeling en de behoeften van de gebruikers’. Het BIPT publiceert daarom driejaarlijks een studie om de behoeften van postale gebruikers te monitoren en in kaart te brengen.

De consumentenpreferenties zijn enerzijds via een kwantitatieve studie en anderzijds via een complementaire kwalitatieve studie bevraagd. De combinatie van de twee onderzoeksmethoden laat toe om een meer diepgaande analyse te maken van de behoeften van de residentiële en professionele postale gebruikers.

Beide studies zijn van belang voor alle stakeholders. Enerzijds worden gebruikers op de hoogte gesteld van de huidige en toekomstige uitdagingen van de UPD. Anderzijds krijgen operatoren inzicht in de behoeften van de postale gebruikers, waardoor ze hier op kunnen inspelen. Tenslotte faciliteren de studies de wetgever om de aanbodzijde van de UPD zo nauw mogelijk te laten aansluiten aan de vraagzijde van de UPD.

Naar boven