De eind-tot-eindconnectiviteit (dat wil zeggen de mogelijkheid voor elke gebruiker om andere gebruikers te bereiken en door hen bereikt te worden) is een essentieel principe van het reglementaire kader van de elektronische communicatie. Het verstrekken van diensten voor (vaste of mobiele) gespreksafgifte vormt een essentieel onderdeel om die eind-tot-eindconnectiviteit te waarborgen. 

Na ingelicht te zijn geweest over bepaalde situaties waarbij operatoren moeilijkheden ondervonden om interconnectieovereenkomsten te sluiten, heeft het BIPT deze mededeling opgesteld ter herinnering aan enkele bepalingen en principes die voortvloeien uit het reglementaire kader en/of uit de besluiten die voorheen door het BIPT aangenomen zijn 
 

Naar boven