Op 1 september 2020 heeft het BIPT een besluit aangenomen betreffende het referentieaanbod voor IP-interconnectie van Proximus (PRIO).

Dit besluit bepaalt de aanpassingen die Proximus moet aanbrengen aan zijn ontwerp van referentieaanbod voor IP-interconnectie.

In die context, en gebaseerd op het besluit van het BIPT van 26 mei 2017 betreffende de markt van de mobiele gespreksafgifte, heeft deze mededeling tot doel de verplichtingen met betrekking tot IP-interconnectie te verduidelijken die gelden voor operatoren die aanmerkelijke marktmacht hebben op de markt voor mobiel-gespreksafgifte.

Naar boven