In deze mededeling wordt een overzicht gegeven van de ontwerpregelgeving voor wat betreft enerzijds gereserveerd spectrum en spectrum cap (maximale spectrumhoeveelheid pear operator) en anderzijds dekkingsverplichtingen voor bestaande operatoren en een eventuele nieuwe operator.   

Naar boven