Mededeling inzake de resultaten van de studie met betrekking tot de controle van verzendingstermijnen voor prioritaire en niet-prioritaire zendingen voor het jaar 2004

Naar boven