Om het grootzakelijke segment te bedienen maken alternatieve operatoren gebruik van bepaalde wholesale aanbiedingen van Proximus. Aangezien Proximus in deze over een aanzienlijke marktmacht beschikt, heeft het BIPT aan deze operator onder meer een verbod opgelegd om wurgprijzen te hanteren. Er is sprake van wurgprijzen of een margin squeeze wanneer de marge tussen alle relevante inkomsten en de wholesalekosten niet volstaat om de eigen netwerkkosten en de retailkosten te dekken, met inbegrip van een redelijke kapitaalopbrengst. Een margin squeeze kan de concurrentie ernstig verstoren, waardoor de keuzemogelijkheid van eindklanten (in dit geval: grootzakelijke klanten) uiteindelijk in het gedrang kan komen.

Het verbod op het toepassen van margin squeeze-praktijken door operatoren met een aanzienlijke marktmacht is opgenomen in zowel het Besluit van de CRC van 29 juni 2018 betreffende de analyse van de markten voor breedband en televisieomroep als het besluit van het BIPT van 13 december 2019 betreffende de markt voor hoogwaardige toegang. In het kader van zijn regelgevende missie, heeft het BIPT onlangs onderzocht of Proximus tarieven hanteert die kunnen leiden tot een margin squeeze. De test is uitgevoerd op de gehele business portfolio van Proximus, in het licht van de richtsnoeren die door het BIPT zijn gepubliceerd op 22 juni 2021.

Op basis van de resultaten van de test heeft het BIPT geen margin squeeze-praktijken op portfolio niveau kunnen vaststellen. Hieruit kan echter niet afgeleid worden dat er zich in dit segment geen competitieve problemen kunnen voordoen in individuele gevallen. Met het oog hierop zal het BIPT de concurrentiële situatie in dit segment monitoren door het uitvoeren van tests op het niveau van individuele contracten. Deze zullen in ieder geval worden uitgevoerd naar aanleiding van een klacht en daarnaast zal het BIPT op een systematische wijze een selectie van individuele contracten van Proximus aan een test onderwerpen.
 

Naar boven