Conform artikel 6, § 3, van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten, wordt de lijst met de namen van de aanbieders van postdiensten die houder zijn van een individuele vergunning gepubliceerd op de website van het Instituut en minstens één keer per jaar bijgewerkt.

Naar boven