Jaarverslag 2021In het jaarverslag 2021 maakt het BIPT de balans op van het afgelopen jaar.

2021 werd getekend door een belangrijke shift in het gedrag en de behoeften van de consument binnen de sectoren die het BIPT reguleert. Deze evolutie is nauw verweven met de veranderingen die in ons leven zijn geslopen sinds de COVID-crisis. Het voorbije jaar werd overigens gekenmerkt door de versnelling van de uitrol van glasvezel alsook door de boost die 5G kreeg dankzij de tijdelijke vergunningen die het BIPT heeft afgegeven in 2020. Het is in deze context dat het BIPT de verwezenlijking van zijn strategisch plan 2020-2022 heeft voortgezet.

Voor het BIPT was het jaar 2021 van bijzonder belang op internationaal niveau. Gedurende dat ganse jaar heeft het BIPT het voorzitterschap van Berec waargenomen, het orgaan dat de Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie verenigt en dat in de loop van het voorbije jaar de laatste richtlijnen heeft aangenomen voor de tenuitvoerbrenging van het Europees wetboek voor elektronische communicatie.

Het jaarverslag legt uit hoe de vier strategische assen geconcretiseerd werden via de projecten van het werkplan van 2021 en de dagelijkse werking van het BIPT.

Tevens beschrijft het jaarverslag de grote tendensen die het BIPT op de media-, post- en elektronische-communicatiemarkten heeft vastgesteld.

 

Naar boven