Het BIPT publiceert het tweede jaarlijks verslag betreffende het toezicht op netneutraliteit in België.

Enkele hoofdpunten:

  • Op het vlak van transparantie van de breedbandinternetsnelheden rondde het BIPT op 2 mei 2017 het proces af dat heeft geleid tot een nieuw besluit van het BIPT betreffende de mededeling van de snelheid van een vaste of mobiele breedbandverbinding, dat een eerder besluit van het BIPT over internetsnelheden in overeenstemming bracht met de vereisten van de Verordening.

  • Zero-rating werd in de periode 1 mei 2017 – 30 april 2018 gemonitored, zonder dat er reden bleek te zijn om in te grijpen.

  • Op het eind van de periode waarop dit verslag slaat, heeft het BIPT gedetailleerdere informatie verzameld over het gebruik van DPI (“Deep Packet Inspection”) bij de voornaamste netwerkoperatoren in België. De analyse ervan zal verder gezet worden, waar nodig, ditmaal ook rekening houdend met de inwerkingtreding van de GDPR.

  • Het BIPT noteerde slechts enkele klachten rond netneutraliteit en beantwoordde deze, in lijn met het wettelijk kader en de richtsnoeren van BEREC.

  • Globaal genomen meent het BIPT dat er geen grote redenen tot bezorgdheid zijn in België op het vlak van open-internettoegang: er zijn geen gevallen van blokkeringen van diensten of applicaties in het netwerk vastgesteld en op het vlak van de keuzemogelijkheden van de eindgebruikers worden de inbegrepen mobiele datavolumes in de aanbiedingen van de ISPs voortdurend groter, om de evolutie van het toenemende mobiele dataverkeer op te vangen

Naar boven