In dit eerste jaarlijks verslag betreffende het toezicht op netneutraliteit heeft het BIPT voornamelijk trachten aan te stippen welke maatregelen er in het brede domein dat de open-internettoegang bestrijkt al in België genomen zijn.

Globaal genomen meent het BIPT dat er geen grote redenen tot bezorgheid zijn in België op het vlak van open-internettoegang (temeer daar inbegrepen internetvolumes in de aanbiedingen van de ISPs voordurend groter worden, om de evolutie van het toenemend dataverkeer op te vangen), maar uiteraard is de voorbije periode een aanvangsjaar betreffende de uitvoering van en het toezicht op Verordening 2015/2120 geweest, waarna nog vele andere vaststellingen kunnen worden gedaan en projecten kunnen worden uitgewerkt.

Naar boven