Dit rapport onderzoekt of de mogelijkheid om een vierde operator toe te laten op de Belgische markt voor mobiele telefonie door het toewijzen van bijkomend spectrum, positieve en eventuele negatieve effecten zou kunnen hebben op de concurrentiesituatie van deze markt.

Naar boven