De mobiele operatoren planten hun zendmasten op welbepaalde plekken in het landschap in om een maximale dekking, en dus maximale bereikbaarheid zowel binnenshuis als buitenshuis, aan de Belgische bevolking te kunnen garanderen.

Het aanzetten tot beschadiging van zendmasten en de eigenlijke beschadiging van zendmasten zijn strafbare feiten. De daders zijn aansprakelijk voor de geleden schade door de operatoren maar ook door derden. Dit vormt immers een ernstige bedreiging voor het gebruik van mobiele diensten door de omwonenden en passanten, waardoor zelfs de oproepen naar hulpdiensten en essentiële diensten (artsen, ziekenhuizen, politie, brandweer, Antigifcentrum, hulplijnen zoals de Zelfmoordlijn...) in het gedrang kunnen komen. Het zou ook de goede werking van de nooddiensten kunnen schaden. Zij kunnen gebruikmaken van de locatiegegevens van een persoon in nood die bijvoorbeeld niet zelf kan aangeven waar hij of zij zich bevindt.

De beschadiging van mobiele apparatuur is bijzonder onverantwoord tijdens deze quarantaineperiode die we nu meemaken, waarin het belangrijker dan ooit is om in contact te blijven met onze familie en onze dierbaren, om de nooddiensten te kunnen bereiken, en om te blijven deelnemen aan het economische en sociale leven.

Naar boven