In België hebben de operatoren het hoofdzakelijk bij het delen van passieve infrastructuur gehouden ondanks dat het BIPT in de richtsnoeren van 2012 de deur had geopend.

In de huidige situatie, met de hedendaagse technologieën, stelt Het BIPT vast dat de operatoren niet echt vragende partij zijn om de reglementaire regels te zien veranderen in het voordeel van het gedeeld gebruik van infrastructuur, a fortiori van spectrum, naast wat ze vandaag reeds doen met passieve infrastructuren.

Deze studie onderzoekt wat hier de verwachte evolutie kan zijn.

Naar boven