De fiche bevat het wettelijke kader dat het BIPT machtigt om van een operator gegevens te ontvangen die worden bewaard krachtens de artikelen 122, 123, 126, 126/1, 126/3 en 127 van de wet betreffende de elektronische communicatie.
 

Naar boven