De DSA heeft tot doel een veilige en betrouwbare omgeving tot stand te brengen voor de gebruikers van digitale diensten in heel Europa.

Het is een belangrijke Europese wettekst die geharmoniseerde regels vaststelt om de consument in de digitale wereld te beschermen en hierbij de fundamentele rechten van individuen garandeert.

Deze regels dragen bij tot de goede werking van de eengemaakte digitale markt en zullen de digitale soevereiniteit van Europa en zijn lidstaten op dit gebied versterken.

Met de aanduiding van de vier bevoegde autoriteiten, is België klaar voor de handhaving van de DSA in ons land.

Naar boven