De coronacrisis heeft duidelijk aangetoond dat mensen zonder internettoegang of die moeilijk overweg kunnen met digitale communicatiekanalen, het het zwaarst te verduren hebben gehad.

Er zijn middelen uitgetrokken om de digitale kloof te dichten bij kwetsbare personen en bij de schoolgaande jeugd.

De operatoren van elektronische-communicatiediensten worden uitgenodigd om hun projecten voor te leggen via deze projectfiche. 

Naar boven