Het koninklijk besluit van 2 juni 2019 schrijft voor dat het BIPT minstens om de twee jaar de juiste omvang van die zones bepaalt en publiceert.

Naar boven