Naar aanleiding van marktontwikkelingen en beschrijving van eindgebruikersklachten legt het BIPT een ontwerp van Richtsnoeren betreffende het aanbieden van "onbeperkt" Internet ter consultatie voor.

Het ontwerp van Richtsnoeren bekijkt de problematiek van "onbeperkt" Internet in aanwezigheid van een "FUP" vanuit de invalshoek van de Open Internet Verordening.

Hoe reageren?

  • Tot 17 september 2021
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie CONSULT-2021-C7
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.  

Naar boven