Bijlage 1 bij het besluit van 4 mai 2010 betreffende de kapitaalkosten voor de operatoren met een sterke machtspositie in België

Naar boven