Overeenkomstig artikel 75 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie heeft de Raad van het BIPT op 6 mei 2013 het besluit genomen om de universeledienstverplichtingen met betrekking tot de beschikbaarstelling van openbare betaaltelefoons op te heffen. Dat besluit is genomen na een marktanalyse, waaruit bleek dat deze of vergelijkbare diensten ruimschoots toegankelijk waren. Het ontwerpadvies is voorgelegd voor een openbare raadpleging van 26 februari tot 29 maart 2013.

Naar boven