Na de nietigverklaring door een arrest van het hof van beroep van Brussel van 7 september 2010 van het Besluit van de Raad van 22 april 2009 betreffende de methode voor verdeling van de kosten betreffende de gegevensbank van het sociale element van de universele telecommunicatiedienst alsook betreffende de specifieke berekeningselementen voor de jaren 2006 en 2007, heeft dit besluit van de Raad van het BIPT tot doel de methode vast te stellen voor de verdeling van de kosten betreffende de gegevensbank van het sociale element van de universele telecommunicatiedienst onder de betrokken operatoren. In dit document worden eveneens de bedragen van de kosten voor het jaar 2006.

Naar boven