Dit besluit beoogt de toepassing van artikel 32 en artikel 34, 2°, van het koninklijk besluit betreffende de toepassing van titel IV van de wet van 21 maart 1991, namelijk de controle en de publicatie van de verzendingstermijnen van de volgende vijf diensten die deel uitmaken van het kleingebruikerspakket: - de binnenlandse prioritaire stukpostbriefwisseling; - de binnenlandse niet-prioritaire stukpostbriefwisseling; - de binnenlandse aangetekende stukpostzendingen; - de binnenlandse stukpost-postpakketten; - de binnenkomende prioritaire grensoverschrijdende stukpostbrievenpost.

Naar boven